ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

* khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ:

Tạ ân - Thanksgiving 2018

Duy ơi, bạn ra đi như bóng thu về

Tâm sự một người đi / Thưa Mẹ Việt Nam

Đi về nhớ Huế

Bài thơ làm trên máy bay

 

bút luận:

Lên fây

"Thấy người nằm đó biết ta thế nào?!" - Đặc khu kinh tế 99 năm ở Lào

Bạn ta sẽ nghĩ gì, làm gì nếu khi chỉ còn trăm ngày đề sống ?

Việt Nam: Thời mở mắt và đôi điều góp ý về luật an ninh mạng tại Việt Nam

 

Thưa Quốc Hội Việt Nam

Chấp thuận nhượng địa 99 năm là vô hình trung bán nước cho Tàu

 

Thư gửi Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên,

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội Việt Nam

 

văn:

Những viên đá chánh, tà, giữa t́nh đời và lẽ đạo

Văn hóa ... Chọt!

Vọng âm chùa Hoằng Pháp

Giải oan cơm hến Huế

Du lịch dịch tàu, nạn cào cào trên ruộng đồng văn hóa

 

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Điếu văn tưởng nhớ bạn Hồ Đắc Duy (qh 61-65)

Tia ló - Trần Ngọc Cư

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ

 

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)