ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* văn học - nghệ thuật

 

* tâm lư - triết học - xă hội

 

* khoa học - chính trị

 

* tôn giáo - phật giáo 

 

* tác giả - tác phẩm

 

* góp ư

 

 

bút luận  |  văn  |  thơ  

 trang nhà

 

bút luận

tôn giáo - phật giáo

 

---&&&---

 

40 năm tuổi đạo hương thiền

 

ao lành trong biển đạo

 

bến tầm xuân

 

biển lửa giữa hoa sen

 

cá nghe kinh

 

Cá vẫn nghe kinh

 

cư sĩ phật giáo

 

dâng hoa mùa an cư kiết hạ

 

Dấu lặng của đạo Phật trong văn hóa Nhật Bản

 

đàn tràng giải oan

 

Đạo Phật Việt Nam:

Nhận diện pháp nạn hay cơ hội

 

 

điếu văn tưởng niệm Thích Huyền Quang

 

đôi lời cùng ban báo chí Hội CTNCT Sacramento

 

gieo hạt giống lành

 

hạt giống làng mai

 

món quà bát nhă

 

mùa phật đản, mùa xuân di lặc

 

năm mới ... phật tới thế gian

 

nguyễn du và tâm kinh

 

nhân đọc lời tự thú của một ni cô

 

nh́n về tuổi trẻ phật tử việt nam tại hải ngoại

 

nhú sen hồng mùa phật đản

 

PGVN đang lụi tàn hay khởi sắc

 

PGVN - đôi điều trông thấy từ xa

 

PGVN - cuối khúc quanh dài

 

PGVN - Phật giáo và chính trị - Phần 1

 

PGVN - trước khúc quanh hay ngă rẽ

 

phật ngọc

 

phật ngọc trong mắt ai

 

sen đồng phơi lửa hạ '63

 

sóng lành mùa phật đản

 

tám điều cầu sám hối

 

tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

 

tâm ảnh trúc lâm

 

Tâm sự với bạn hiền sắp xuất gia đi tu

 

Thân đâu tâm đó

 

Thầy Măn Giác

 

Theo Sư vào chợ, T́m Phật giữa đời

 

thiền đàm với gốc cây

 

thiền kiểng

 

Thiền sư Thích Nhất Hạnh,

Hành giả bắc nhịp cầu tâm linh Đông Tây

 

thiền sư và con vẹt

 

thống hợp trong thanh tịnh

 

thưởng thức đạo Phật

 

tinh thần học thuật phật giáo

 

từ áo cà sa đến thập tự giá

 

tuổi trẻ gieo duyên theo tinh thần phật giáo

 

tuổi trẻ đem đạo vào đời

 

Tuổi trẻ Phật tử VN trước thử thách nội bộ

trong thời đại mới

 

Tuổi trẻ thời nay

trước cửa ngơ văn hóa Phật Giáo

 

 

lá thư huynh trưởng :

                     thư 1

                     thư 2

                     thư 3

                     thư 4

                     thư 5

                     thư 6

                     thư 7

                     thư 8

                     thư 9

                       thư 10

                       thư 11

                      thư12

 

 

 

trankiemdoan.net