ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* truyện ngắn

 

* tập truyện

 

* truyện di

 

* k sự - hồi c 

 

 

bt luận  |  văn  |  thơ  

 trang nh

 

văn

k sự - hồi ức

 

 

Ai về Quảng trị Đng h

 

Anh V Đnh Cường

 

Anh trở về ha đ pha bn t

 

Bnh tt đinh hương Huế

 

B xanh của Huế

 

Bến mẹ

 

Ci chi từ Huế

 

Chiều mưa Đ lạt uống rượu H Sỹ Phu

Đm Ca li nghe thơ Bi Minh Quốc

 

Cht tm sự sau bnh phong long m

 

Dng phương hồng đồng khnh của tui ơi

 

Du lịch ty duyn

 

Đại vực hng vỹ Grand Canyon

 

Điếu văn thương tiếc bạn Đỗ Trọng Hồi

 

Đi dng cảm niệm tiễn biệt chị H Thanh

 

n về r ch

 

H Thanh, tiếng ht của dng sng xanh

 

Hấp hn tn nữ

 

Hoi niệm Đinh Cường

 

Hội luận với khoa gio học

 

Lối dạo ven sng Hương

 

Mu rỗng lặng

 

Miếng đn định mệnh

 

Năm mới thiền với ci loa

 

Nng chn cười tan nỗi ngậm ngi

 

Ngy của mẹ tha hương nhớ mẹ qu nh

 

Ng Kha, miếng đẩu thăng chẳng dm tham trời

 

Nhật k hnh hương

 

Nhật k Vesak 2008

 

Những người anh cấp dũng

 

Ns Đặng Nho v cht duyn văn nghệ Huế trn đất Mỹ

 

Phượng v sắn giữa sn trường Đồng Khnh

 

Thơ giữa đời

 

Tiễn biệt người thơ

 

Trại v thần (phần 1)

 

Trại v thần (phần 2)

 

Trn đồi vọng cảnh

 

Trn đường bụi phấn

 

 

 

trankiemdoan.net

 

trankiemdoan@gmail.com