ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* truyện ngắn

 

* tập truyện

 

* truyện dài

 

* kư sự - hồi úc

 

 

 

bút luận  |  văn  |  thơ  

 trang nhà

 

văn

tập truyện

 

con yêu bánh nậm

 

 

tựa

thái kim lan

 

yêu hớp hồn

 

trời hành cơn lụt mỗi năm

 

ngày đó

 

cầu trường tiền

 

tượng đài công chúa huyền trân

 

giặc i-meo

 

làm cỏ

 

chữ nghĩa muộn màng

 

thằng mơ

 

đánh ṣ

 

ma huế

 

việt kiều

 

từ ngơ huế xưa

 

 

 

trankiemdoan.net

Doantran@sbcglobal.net