ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* văn học - nghệ thuật

 

* tâm lư - triết học - xă hội

 

* khoa học - chính trị

 

* tôn giáo - phật giáo 

 

* tác giả - tác phẩm

 

* góp ư

 

 

bút luận  |  văn  |  thơ  

 trang nhà

 

 

bút luận

khoa học - chính trị

 

 

con trai Huế yêu nước lăng mạn

 

đôi điều với liên thành về "biến động miền trung"

 

đôi điều với ma giữa ban ngày

 

đôi lời cùng ban báo chí

hội cựu tù nhân chính trị

 

giải oan cho cuộc biển dâu này

 

khái niệm về vốn xă hội

 

năm mới giở lại hồ sơ cũ ...

 

nỗi niềm mất tên

 

oan khuất mậu thân - cần một lời xin lỗi

 

Suy gẫm về trường hợp Trần Đức Anh Sơn

bị khai trừ ra khỏi Đảng CSVN

 

Trần Đức Anh Sơn,

người bạn cũ đồng môn ( Thích Đạo Quảng)

 

"Thấy người nằm đó biết ta thế nào?!"

Đặc khu kinh tế 99 năm ở Lào

 

thử nghĩ về khởi điểm của sự đồng thuận dân tộc

 

Thưa Quốc Hội Việt Nam: Chấp thuận

nhượng địa 99 năm là vô hình trung bán nước cho Tàu

 

trí thức việt nam quanh bồn trí tuệ

 

văn bút độc lập việt nam

thắp tim lên đâu phải đợi b́nh minh

 

văn đoàn độc lập việt nam

chơi với người tử tế

 

Việt Nam: Thời mở mắt

và đôi điều góp ý về luật an ninh mạng tại Việt Nam

 

vô lư phải nhường cho công lư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trankiemdoan.net