ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* văn học - nghệ thuật

 

* tâm lư - triết học - xă hội

 

* khoa học - chính trị

 

* tôn giáo - phật giáo 

 

* tác giả - tác phẩm

 

* góp ư

 

 

bút luận  |  văn  |  thơ  

 trang nhà

 

bút luận

 

giới thiệu - nhận định

tác giả - tác phẩm

 

 

một đốm lửa thơ

 

cô bé huế làm thơ trên đất mỹ

 

giữa thế giới màu sắc tâm ảnh

 

hà-thanh, tiếng hát của gịng sông xanh

 

hồi xuân ca của phạm duy

 

huế của một thời

 

mảnh trời xanh trên thung lũng

 

người về sông tương

 

những nhà học huế và huế học

 

những siêu sao tửng tửng

 

thái bá, một phiến tài t́nh rất huế

 

tháng tư, lính không cần hớt tóc

 

thổi hồn vào lịch sử

 

trăng nơi đáy giếng

góp ư với ông Trần Kiêm Đoàn

 

Trí Quang Tự Truyện: không vẫn hoàn không

 

trịnh công sơn , nh́n từ cơi Huế xưa

 

vẻ đẹp của ngôn ngữ miền nam

trong tác phẩm của b́nh nguyên lộc

 

Phật giáo

 

 

 

trankiemdoan.net