ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* văn học - nghệ thuật

 

* tâm lư - triết học - xă hội

 

* khoa học - chính trị

 

* tôn giáo - phật giáo 

 

* tác giả - tác phẩm

 

* góp ư

 

 

bút luận  |  văn  |  thơ  

 trang nhà

 

bút luận

tâm lư - triết học - xă hội

 

 

 

bạn ta sẽ nghĩ gì, làm gì

nếu khi chỉ còn 100 ngày để sống

 

cột mốc mùa xuân

 

hành vi vợ chồng

 

hiện tượng xuống cấp và nhu cầu cải cách

của nền giáo dục việt nam

 

lên fây

 

mạn đàm chuyện đổi tết dời xuân

 

một nửa người đàn bà

 

ngày xuân bàn chuyện ... kiện Trời

 

nhấp chén bồ đào đầu năm mới

 

"thế à !"

 

sau đồi vọng cảnh

 

tâm lư nhạc sến

 

tầm xuân , t́m nụ cười Di Lạc

 

thiên chức nhà giáo

 

tiếng dạ tiếng thưa ... nao nao t́nh Huế

 

tiếng việt trên đường hội nhập

 

từ tâm lư tiểu xảo

đến nếp nghĩ thị trường

 

triết lư cà phê starbucks

 

tuần trăng xế

 

từ thiện, lấy mắt thương nh́n cuộc đời

 

xuân trong ta

 

thư gởi Đại Hội 50 Năm SPĐH Huế tại Hoa-Kỳ

 

thư gửi tiến sĩ nguyễn đức kiên

 

 

 

 

 

trankiemdoan.net