Trần Kim Đon

Sơn tăng xuống ni

 

 

                                                                                  Photo h.koppdelaney

 

Gần nghn năm trước, trăng v người gần nhau.  Trăng mọc biển Đng, trăng lặn non Đoi.  Khoa học kỹ thuật của nhn loại chưa đủ bản lĩnh để chen chn khuấy động vầng trăng trong đy giếng tm thức của con người.  Sơn tăng L Khu Bo ở trn ni Hn Sơn Vọng Nguyệt xứ Triều Tin, tịnh tu lạc đạo với trăng thanh v my trắng suốt bảy mươi năm chưa hề xuống ni.

 

C một năm xứ Đại Hn tuyết phủ suốt ma Đng. Trăng khng mọc, tuyết khng tan sau thnh lũy my trắng chập chng trn đỉnh ni.  Vầng trăng nội chiếu trong lng sơn tăng phai dần v sắp lặn.  Sơn Tăng m bnh xuống ni tm một vầng trăng. Trăng soi đy giếng Tĩnh Trung Nguyệt l vầng trăng thường hằng mọc v lặn trong lng người nhận ra tm mnh cũng l trăng một thể; thật m ảo như bng trăng đy giếng.  Bất chấp my che, tuyết phủ, vầng trăng nguyn thủy c bao giờ mọc hay lặn nơi đu trong lng nhn thế.  Ln ni, trăng lại về như hoa đạo bừng nở trong ci tĩnh lặng mun đời. Sơn Tăng dng nội nhiệt dng tro như điện chớp tun tro ra đầu ngn tay để viết bi thơ trn tuyết.  Nắng ấm ln.  Tuyết tan.  Nhưng bi thơ đ hằn su trn đ nay vẫn cn in dấu trn Hn Sơn Vọng Nguyệt.

 

 

Tĩnh trung nguyệt

Sơn tăng bần nguyệt sắc
Tịnh cấp nhất bnh trung
Đo tự phương ứng gic
Bnh khuynh nguyệt diệc khng


I Gyu Bo (L Khu Bo 1168-1241 )
 

 


nh trăng dưới giếng

Nh sư xuống ni tm trăng
Mc trăng đy nước cất trăng vo bnh
Về cha một lc chợt qun
Bnh nghing cn biết đu tm dấu trăng


Quỳnh Chi phỏng dịch ( 24/9/2010)

 

     

      *****

 

Kẻ hậu thế nghn năm sau

 

Nhắn với sơn tăng

 

Bụi trần in dấu sơn tăng,

Cất cng xuống ni tm trăng l mnh.

Dấu trăng vẫn ở trong bnh,

Soi gương th lại thấy mnh trong gương.

 

Trần Kim Đon (Trung Thu 2010)

 


văn học nghệ thuật

trankiemdoan.net