Trần Kiêm Đoàn

 

 

CHỈ T̀NH YÊU MUA ĐƯỢC T̀NH YÊU


 

Thiên nhiên tồn tại do hấp lực
Sinh vật gần nhau tự bản năng
Tan hợp sinh tồn như nhật nguyệt
Chỉ con người mới có t́nh yêu

T́nh yêu là biết buồn không nói
Là nhớ bâng khuâng tiếng thở dài
Là nói ḷng nghe trong vắng lặng
Là duyên t́nh mộng sống cho người

T́nh yêu tṛn trịa trăng mười sáu
Chưa nếm tâm tư đă ngọt rồi
Xa vẫn mong dài thêm vạn dặm
Sỏi đá hoa ngàn sống có đôi

Nhân thế hiểu nhầm trăng của núi
Mà đem tiền bạc tạo ân t́nh
Hạc vàng bay vút trong hoang tưởng
Nắng không về để lạnh b́nh minh

Quân vương vàng chất cao đầu núi
T́nh vẫn nghèo khi chưa biết yêu
Vật chất xa ngoài tầm tay với
Chỉ t́nh yêu mua được t́nh yêu

Nguyên Thọ TKĐ


 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net