Trần Kim Đon

 

 

SAU DỊCH CCH LY TRỞ LẠI CHA
 






 

Năm thng cch ly trở lại cha
Đường mn ng trc vắng hơn xưa
Đồi my thanh thản sư vo hạ
Gi thoảng hương trầm hong nắng trưa

Cửa cha khng khp chn my ngủ
Rỗng lặng hin khng mặc gi la
Qut l sn cha nhn thế sự
Mi cha che chắn chuyện tranh đua

Ma hạ vừa qua di thế kỷ
Người xa người che mặt cch ly
Vườn cha gặp lại cười che nn
Ai nỡ tm thiền lnh mặt đi

Đồi vắng thng gi bung tri rụng
Trn xoe mắt tm sc nghe kinh
Khoc o trng lam ma hội cũ
Thời gian lần hạt tiếng phong linh

Lưu luyến chia tay ngy trở lại
Hẹn về bn bến cũ sơ xưa
Cch ly như gp thời gian ấy
Nương tựa hồng n di bng cha

Gi thiền thong mt đời du biển
Biết khổ nn vui giữa cuộc đời
Rỗng lặng thinh khng cười tự tại
Chung cha đưa tiễn bng chiều rơi

 

Thiền viện Diệu Nhn Vu Lan 2020
Về cha sau 5 thng đại dịch cch ly


Trần Kim Đon

 


 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net