TRẦN KIÊM ĐOÀN

DU LỊCH TÙY DUYÊN

1  2  3  4  5  6

 

 

 

3. BỜ XANH CỦA HUẾ

5. BẢO THÁP,

    Biểu tượng văn hóa cửa thiền giữa ḍng thế tục

 

 

 

 

 

 

 

           

kư sự / hồi ức