<

 

Trần Kiêm Đoàn


 

QUÂN TỬ CỐ CÙNG TÀI ĐỨC CŨNG TRO BAY
 

 

Vĩnh Biệt Bạn Hiền


Từ bên ni bờ Tây Thái B́nh Dương,
Ngước về bên tê phương Đông vời vợi,
Cho ḿnh gọi tên bạn hiền lần cuối…
Trưa nay tin bạn đi rồi:
Trần Kiên Nhẫn ơi!

Ra đi là hết vầng trăng,
Trở về với cơi Vĩnh Hằng nguyên sơ.

Nhớ hơn 50 năm xưa,
Ba đứa tụi ḿnh: Đoàn-Châu-Nhẫn.
Học tṛ nghèo từ vùng quê lên thành phố Huế,
“Kết nghĩa Vườn Đào” ở trường Quốc Học,
Tưởng tượng ra ḿnh theo cổ sử chân mây:
Bạn là Lưu Bị, ḿnh là Trương Phi, Châu là Quan Công.
Gặp thế cuộc thời Xuân Thu, Chiến Quốc,
Quân tử cố cùng gặp Tôn Quyền, Tào Tháo.
Vuốt mặt buồn tài đức cũng tro bay!

Bạn Hiền ơi!
Cuộc đời dẫu trăm năm cũng chỉ là thoáng chốc,
Như sớm chiều nắng quái có ǵ đâu.
Tuổi thanh xuân thoáng chốc bạc đầu,
Giấc mộng lớn hóa ra tuồng ảo ảnh.

Nhớ những ngày lên phố về quê,
Những hăm hở lên rừng xuống biển.
Đeo khăn gói chẻ tre làm lịch sử,
Vụng đường chông đâm chính trái tim ḿnh.

Nhớ Nhân, Thăng, Hoà, Đức, Tấn, San;
Nhớ bạn vàng, nhớ Quyết nhớ Linh...
Đoàn Châu Nhẫn những bóng h́nh yêu dấu.
Yêu quê hương một thời không bến đậu,
Buổi neo thuyền trông dậu đổ b́m leo!

Ḍng lịch sử thấm đoạn trường mấy nẻo,
Về đi thôi ḿnh tiễn bạn qua sông.
“Hiệp khách hành” đâu tiếng sóng trong ḷng…
Đang lắng xuống thành hư không rỗng lặng.

Tiễn bạn về cơi Vĩnh Hằng tự tại,
Chính Tâm ḿnh v́ nó ở trong ta.
Con sóng cả ẩn trong hồn vũ trụ,
Có ǵ đâu sinh diệt giữa Ta Bà…

Bạn hiền ơi, về đi thôi!
Tâm rỗng lặng sao vẫn đầy nước mắt:
Chiến tuyến cũ chẳng c̣n ai đối mặt,
Trái tim này chủ nghĩa hoá hư vô.

Xa xăm quá phương nầy thương nhớ bạn,
Gợi hồn xưa pha loăng chút thiền sư.
Gióng chuông mơ ba mươi chiều nguyệt tận,
Tiếng kinh cầu tiếp dẫn... bạn hiền xưa.

Trả lại hết buông thư đi Bạn hỉ!
Trời phương ngoại tiễn người về an nghỉ ...
Một niệm nầy tiếp dẫn Đạo Sư.
Niệm thứ hai nhẹ nhàng như buông thư:
Dứt bỏ hết không mảy may cần ngoái lại.
Niệm thứ ba xem như sông về đại hải:
Từ cơi Không về lại chốn hoàn Không.

Nhẫn ơi!
Nguyện cầu và tiễn biệt.

Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, 23-4-2020 (Mồng 1 tháng 4 Ta)

 

 

kư sự / hồi ức