ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 

* truyện ngắn

 

* tập truyện

 

* truyện di

 

* k sự - hồi c

 

 

 

bt luận  |  văn  |  thơ  

 trang nh

 

văn

truyện ngắn

 

 

bứt bổi bnh điền

 

con tinh le thừa phủ

 

con tinh yu thương v tnh chợt gọi

 

cn duyn com hến

 

dng sng biệt xứ

 

duyn o huế

 

đm giao thừa với nữ thần tự do... ngho

 

đủng đỉnh xun về

 

hoa đạo ma phật đản

 

khn dại chợ tnh

 

nam m america

 

phượng v sắn giữa sn trường Đồng Khnh

 

sống đời bt nh

 

thiền giữa đường

 

thuở tin Đồng Khnh

 

tiếng mẹ qu người

 

Chiều thanksgiving nghĩ đến cuộc tnh cờ

 

 

 

 

 

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com